(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
This is an old web site. The new site is here.
old Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2010 Contact Make a donation
Donation records: 95($7,670) 96($10,720) 97($17,898) 98($52,025) 99($80,205.31)
00($107,415.50) 01($45,587.55) 02($33,589.67) 03($51,737.19) 04($38,996.61)
05($65,580.47) 06($376,725.16) 07($433,435.85) 08($ 403521.62)

Donations to USTC Alumni Foundation (by date)

Data for year 00

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1217WANG Haiyan  (926) 王海燕  8012  $    156 01/00  $   156
1218HE Guangliang  (927) 何广梁  784  $    156 01/00  $   312
1219LI Renxiang  (928) 李仁祥  786  $    125 01/00  $   437
1220LI Renxiang  (928) 李仁祥  786  $    125 01/00  $   562
1221ZHANG Yin  (929) 张胤  772  $    125 01/00  $   687
1222Allstate Giving Campaign  (930)   0000  $    50 01/00  $   737
1223Nortel Networks, Inc.  (931)   0000  $    125 01/00  $   862
1224WANG Yinan  (916)   8915  $    66 01/00  $   928
1225CHEN Qing  (932) 况 青  788  $    100 01/00  $   1028
1226KONG Xiangpeng  (933) 孔祥鹏  772  $    100 01/00  $   1128
1227anonym 20  (771)     $    2000 01/00  $   3128
1228SHEN Jiandong  (681)   876  $    100 01/00  $   3228
1229LUO Tao  (934)   859  $    125 01/00  $   3353
1230CHEN Qing  (932) 况 青  788  $    1000 01/00  $   4353
1231CHEN Ying  (388) 陈(英)  8111  $    100 01/00  $   4453
1232WU Xuqiong  (390) 吴旭琼  898  $    60 01/00  $   4513
1233DING Zhongfen  (800) 丁仲芬  8812  $    100 01/00  $   4613
1234QIU Aimin  (85) 邱爱民  8012  $    500 01/00  $   5113
1235WANG Yuhong  (84) 王玉宏  797  $    500 01/00  $   5613
1236ZHANG Hong  (182) 张宏  818  $    400 01/00  $   6013
1237ZHANG Pinghui  (935) 张平辉  8012  $    200 01/00  $   6213
1238HU Qiao  (936) 胡翘  859  $    150 01/00  $   6363
1239LI Xingwen  (937) 李兴文  867  $    150 01/00  $   6513
1240YAN Jiangli  (938) 阎江丽  8012  $    100 01/00  $   6613
1241LUO Yuling  (939) 罗宇龄  8012  $    50 01/00  $   6663
1242FANG Hongbin  (940) 方洪斌  8914  $    200 01/00  $   6863
1243WOLFE Jia Liu  (228) 刘嘉  8012  $    50 01/00  $   6913
1244ZHU Qin  (64) 朱清  843  $    30 01/00  $   6943
1245XU Xianfan  (65) 徐先凡  8413  $    20 01/00  $   6963

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1246MA Wei  (461) 马伟  8713  $    125 02/00  $   7088
1247HUANG Ding  (404) 黄丁  852  $    50 02/00  $   7138
1248LOU Jihong  (122) 娄霁虹  8900  $    200 02/00  $   7338
1249ZHU Xiaohong  (941)   8012  $    100 02/00  $   7438
1250AN Zhihong  (504) 安志红  846  $    240 02/00  $   7678
1251CHAI Hua  (327) 柴桦  846  $    70 02/00  $   7748
1252DU Chunlei  (942) 杜春雷  846  $    200 02/00  $   7948
1253HU Qiang  (943) 胡强  846  $    130 02/00  $   8078
1254HUANG Weiwen  (944) 黄伟文  846  $    215 02/00  $   8293
1255JI Wentao  (945) 季文涛  846  $    45 02/00  $   8338
1256KE Bin  (946) 柯斌  846  $    150 02/00  $   8488
1257LUO Jiebo  (346) 罗杰波  846  $    75 02/00  $   8563
1258PAN Jiang  (947) 潘江  846  $    180 02/00  $   8743
1259PIAO Hongyu  (705) 朴红玉  846  $    150 02/00  $   8893
1260QIN Yan  (948) 覃炎  846  $    20 02/00  $   8913
1261SHI Danwei  (949) 师丹伟  846  $    100 02/00  $   9013
1262WAN Ling  (950) 万铃  846  $    100 02/00  $   9113
1263WANG Zhanjun  (951) 王占军  846  $    130 02/00  $   9243
1264WEN Huafeng  (952) 文华峰  846  $    110 02/00  $   9353
1265WEN Xiushan  (953) 温秀山  846  $    20 02/00  $   9373
1266WU Xing  (574) 吴兴  846  $    80 02/00  $   9453
1267SHU Shianfeng  (954) 许险峰  846  $    80 02/00  $   9533
1268YANG Yongsheng  (955) 杨永生  846  $    90 02/00  $   9623
1269YU Wei  (956) 余伟  846  $    105 02/00  $   9728
1270YU Zhiyong  (957) 余智永  846  $    110 02/00  $   9838
1271ZHA Yuyao  (52) 查宇遥  846  $    85 02/00  $   9923
1272WANG Jihong  (662) 王继红  8312  $    100 02/00  $   10023
1273TANG Xiaoou  (227) 汤晓鸥  859  $    2000 02/00  $   12023
1274SUN Microsystems Foundation  (958)   0000  $    300 02/00  $   12323
1275SHEN Jianhong  (959) 沈剑洪  891  $    571 02/00  $   12894
1276SHEN Jianhong  (959) 沈剑洪  891  $    600 02/00  $   13494
1277TANG Gang  (960)   896  $    200 02/00  $   13694
1278KANG Xinshan  (324) 康心汕  8814  $    125 02/00  $   13819
1279WU Jie  (961) 吴捷  8800  $    17.96 02/00  $   13836.96
1280WANG Liyun  (962) 王利芸  859  $    125 02/00  $   13961.96
1281Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    150 02/00  $   14111.96
1282WU Charles Qingle  (963) 吴卿乐  850  $    2925 02/00  $   17036.96
1283WU Charles Qingle  (963) 吴卿乐  850  $    4000 02/00  $   21036.96
1284ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    210 02/00  $   21246.96
1285Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    500 02/00  $   21746.96
1286SUN Zhuang  (964) 孙壮  8700  $    50 02/00  $   21796.96
1287XIN Xiaojiang  (965) 辛小江  805  $    50 02/00  $   21846.96
1288LI Yuping  (966) 李玉平  8911  $    150 02/00  $   21996.96

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1289ZHONG Yuan  (969)   9111  $    20 03/00  $   22016.96
1290SHEN Jinshan  (970) 沈金山  8712  $    150 03/00  $   22166.96
1291ZHANG Huayi  (154) 张化一  774  $    14962.50 03/00  $   37129.46
1292LUO Lin  (971)   8814  $    50 03/00  $   37179.46
1293anonym 20  (771)     $    5000 03/00  $   42179.46
1294LIN Xi  (737) 林曦  788  $    200 03/00  $   42379.46
1295ZHU Langrui Ray  (321) 朱朗瑞  784  $    100 03/00  $   42479.46
1296LIU Dongzi  (1) 刘冬子   854  $    200 03/00  $   42679.46
1297YANG Cunhui  (641) 杨存辉  802  $    100 03/00  $   42779.46

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1298LI Xiaolin  (462) 李晓林  887  $    500 04/00  $   43279.46
1299LU Zheng-Tian  (627) 卢征天  820  $    250 04/00  $   43529.46
1300CHEN Qijin  (174) 陈起谨  874  $    50 04/00  $   43579.46
1301LUAN Dongmei  (774) 栾冬梅  838  $    1000 04/00  $   44579.46
1302LAO Debang  (972) 劳德邦  836  $    125 04/00  $   44704.46
1303YANG Jingshuang  (973) 杨竞霜  8600  $    200 04/00  $   44904.46
1304SHI Chenyang  (974) 施晨阳  828  $    500 04/00  $   45404.46
1305CHEN Jige  (975) 陈继革  854  $    125 04/00  $   45529.46
1306JIN Hanjuan  (976) 金寒娟  874  $    75 04/00  $   45604.46
1307ZHANG Hong  (182) 张宏  818  $    262 04/00  $   45866.46

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1308DAI Jiong  (977) 戴炯  913  $    100 05/00  $   45966.46
1309Intel Foundation  (915)   0000  $    5000 05/00  $   50966.46
1310YU Haibo  (47) 余海波  843  $    36.34 05/00  $   51002.8
1311JIN Tao  (978) 金涛  854  $    50 05/00  $   51052.8
1312Intel Foundation  (915)   0000  $    2000 05/00  $   53052.8
1313GAO Zhinong  (428) 郜志农  8512  $    100 05/00  $   53152.8
1314WANG Mingjie  (107) 王明杰   806  $    100 05/00  $   53252.8
1315LI Bin  (979) 李彬  794  $    1000 05/00  $   54252.8
1316SHI Chunlei  (778) 史春雷  823  $    51 05/00  $   54303.8
1317United Way of King County  (768)   0000  $    45.90 05/00  $   54349.7
1318LIU Lufeng  (802) 刘鲁峰  805  $    50 05/00  $   54399.7
1319LIU Lufeng  (802) 刘鲁峰  805  $    30 05/00  $   54429.7
1320LIU Fangming  (980) 刘放鸣  806  $    125 05/00  $   54554.7
1321TAO Rongjia  (981) 陶荣甲  655  $    50 05/00  $   54604.7
1322WANG Gang  (794) 王刚  875  $    300 05/00  $   54904.7
1323ANSYS, Inc  (795)   0000  $    300 05/00  $   55204.7
1324HUANG Jiansheng  (175) 黄建生  901  $    1000 05/00  $   56204.7

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1325GAO Yongxiang  (982) 高永祥  8900  $    999 06/00  $   57203.7
1326LIN Min  (983) 林敏  813  $    125 06/00  $   57328.7
1327LIU Dong  (984) 刘冬  8112  $    125 06/00  $   57453.7
1328SHI Chunlei  (778) 史春雷  823  $    126 06/00  $   57579.7
1329United Way of King County  (768)   0000  $    113 06/00  $   57692.7
1330WU Weinong  (985) 吴伟农  8815  $    15 06/00  $   57707.7
1331TAO Jianhui  (515) 陶建辉  865  $    195 06/00  $   57902.7
1332US West Foundation  (986)   0000  $    1000 06/00  $   58902.7
1333WANG Shanwu  (665) 汪善武  905  $    50 06/00  $   58952.7
1334JIANG Feng  (987) 江风  784  $    125 06/00  $   59077.7
1335ZHU Xiaoxun  (403) 朱骁洵  8800  $    125 06/00  $   59202.7
1336WANG Yuanxun  (988)   886  $    250 06/00  $   59452.7
1337SHEN Juntai  (989) 沈俊太   937  $    100 06/00  $   59552.7
1338HAO Lei  (990) 郝蕾  937  $    50 06/00  $   59602.7

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1339ZOU Xingyu  (991) 邹兴宇  824  $    34500 07/00  $   94102.7
1340ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    120 07/00  $   94222.7
1341ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    100 07/00  $   94322.7
1342ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    300 07/00  $   94622.7
1343Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    1100 07/00  $   95722.7
1344Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    500 07/00  $   96222.7
1345Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    200 07/00  $   96422.7
1346YANG Bo  (992) 杨波  875  $    150 07/00  $   96572.7
1347ZHU Jichun  (993) 朱纪春  875  $    125 07/00  $   96697.7
1348HE Lixin  (994)   902  $    50 07/00  $   96747.7
1349YIN Donghui  (995) 尹东辉  864  $    200 07/00  $   96947.7
1350Mentor Graphics Foundation  (996)   0000  $    200 07/00  $   97147.7
1351ZHONG Dongfan  (997) 钟东帆  850  $    125 07/00  $   97272.7
1352LI Peng  (998)   875  $    150 07/00  $   97422.7
1353MENG Lefei  (790) 孟乐飞  875  $    200 07/00  $   97622.7
1354CHEN Qing  (932) 况 青  788  $    100 07/00  $   97722.7
1355SHANG Enyuan  (999) 商恩缘  788  $    200 07/00  $   97922.7
1356TIAN Minquan  (703) 田民权  8512  $    78 07/00  $   98000.7
1357GAO Zhinong  (428) 郜志农  8512  $    15 07/00  $   98015.7
1358LIU Liyu  (133) 刘立宇  903  $    400 07/00  $   98415.7
1359ZHANG Wei  (1000)   918  $    150 07/00  $   98565.7
1360ZHANG Xueqian  (1001) 张学谦  854  $    25 07/00  $   98590.7
1361GUO Wentong  (1002) 郭文彤  788  $    200 07/00  $   98790.7
1362ZENG Jianlin  (260) 曾建林  892  $    125 07/00  $   98915.7
1363MA Hong  (1003) 马红  788  $    700 07/00  $   99615.7
1364ZHAO Hong  (760) 赵红  843  $    400 07/00  $   100015.7
1365LI Ya  (1004) 李亚  8710  $    1000 07/00  $   101015.7

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1366LI Shan-Chuan  (1005)   792  $    100 08/00  $   101115.7
1367WANG Ping  (731) 王平  912  $    100 08/00  $   101215.7
1368WANG Richard Liqun  (1006) 王立群  788  $    1000 08/00  $   102215.7
1369FAN Rong  (392) 樊蓉  918  $    40 08/00  $   102255.7
1370CAI Jingsong Jack  (197) 蔡劲松  8311  $    100 08/00  $   102355.7
1371SHI Chunlei  (778) 史春雷  823  $    51 08/00  $   102406.7
1372United Way of King County  (768)   0000  $    45.9 08/00  $   102452.6
1373CHEN Ping  (656) 陈平  8800  $    50 08/00  $   102502.6

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1375CHEN Ping  (656) 陈平  8800  $    50 08/00  $   102552.6
1376CHEN Ping  (656) 陈平  8800  $    100 08/00  $   102652.6
1377JIN Ke  (1007) 金珂  8911  $    500 08/00  $   103152.6

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1378LI Huiwen  (1008) 李慧雯  926  $    150 09/00  $   103302.6
1379ZHANG Yi  (1009) 张 毅  9112  $    15 09/00  $   103317.6
1380ZENG Qing  (1010)   838  $    200 09/00  $   103517.6
1381Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    100 09/00  $   103617.6

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1382HU Jinghua  (1011) 胡京华  9110  $    200 10/00  $   103817.6
1383LIU Dongzi  (1) 刘冬子   854  $    200 10/00  $   104017.6
1384SHI Yong  (1012) 施永  794  $    40 10/00  $   104057.6
1385ZHU Songchun  (453) 朱松纯  8611  $    131 10/00  $   104188.6
1386LEE Weijun  (1013) 李伟军  8611  $    125 10/00  $   104313.6
1387HUANG Junbin  (1014) 黄俊斌  8711  $    20 10/00  $   104333.6

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1388SHI Chunlei  (778) 史春雷  823  $    51 11/00  $   104384.6
1389United Way of King County  (768)   0000  $    45.9 11/00  $   104430.5
1390HUANG Hai  (1015) 黄海  943  $    15 11/00  $   104445.5
1391LIN Zhong  (129)   855  $    200 11/00  $   104645.5
1392ZHU Yong  (33) 朱涌  857  $    15 11/00  $   104660.5
1393ZHENG Mingquan  (1016) 郑明权  904  $    175 11/00  $   104835.5

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1394Nortel Networks, Inc.  (931)   0000  $    150 12/00  $   104985.5
1395HU Genze  (160) 胡根泽  854  $    80 12/00  $   105065.5
1396YANG Zhihong  (1017) 杨志宏  8611  $    100 12/00  $   105165.5
1397MEI Yousong  (275) 梅幼松  890  $    50 12/00  $   105215.5
1398YANG Long  (55)   857  $    300 12/00  $   105515.5
1399SHI Yu  (159) 施煜   8311  $    200 12/00  $   105715.5
1400CHEN Zeyong  (1018)   852  $    200 12/00  $   105915.5
1401Adobe Systems Inc  (1019)   0000  $    500 12/00  $   106415.5
1402SUN Zhaohui  (1020) 孙朝晖  876  $    300 12/00  $   106715.5
1403LI Xin  (1021) 李新  854  $    50 12/00  $   106765.5
1404HUANG Pengjun  (394) 黄鹏俊  876  $    150 12/00  $   106915.5
1405GAI-CHERRY Rhoda  (804) 盖芸  816  $    100 12/00  $   107015.5
1406LU Zheng-Tian  (627) 卢征天  820  $    150 12/00  $   107165.5
1407ZHU Suihong Sherry  (108) 诸穗红  856  $    50 12/00  $   107215.5
1408ZHANG Haitao  (733) 张海涛  850  $    200 12/00  $   107415.5


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |   USTCAF   |   USTCnews
Copyright 1995-2010, USTC Alumni Foundation